Our Blog

Wing Commander’s Banshee Fighter – It’s still work in progress and it’s not going to be shown from a close range… yet… “She’s” looking pretty good at this point (at least I like it) 🙂


Banshee z Wing Commandera stworzony do większej sceny – w prawdzie nie jest jego przeznaczeniem bycie pokazanym z bliska ale jako, że wyszedł całkiem sympatycznie to stwierdziłem że go pokażę 🙂